Realizacje - Informacje Ogólne

Firma w obecnej formie organizacyjnej istnieje nieprzerwanie od 1992 r. Historia działalności sięga 7 lat wstecz. W okresie poprzedzającym założenie obecnej formy organizacyjnej firmy współwłaściciele prowadzili kilka znaczących prac innowacyjno wdrożeniowych wespół z : Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ,Instytutem Technologii Próżniowych –Wrocław, Politechniką Warszawską Instytutem Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wojskowe Zakłady Techniczne „Rawar”. Prace te dotyczyły opracowania ,wykonania i wdrożenia :- zasilacza wysokiego napięcia do przemysłowego implantatora jonów, - zasilacza wysokiego napięcia do spawarki elektronowiązkowej , - zasilacza generatora udarów prądowych fali ultradźwiękowej , zasilaczy laserów CW YAG , przetwornicy statycznej do zasilania radarów (wymagania PRS) i ich produkcją.


Kontynuując działalność zawodową w 1992r firma opracowała, wykonała i wdrożyła dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana zasilacz wysokiego napięcia do akceleratora cząsteczek γ. W 1996 r. firma opracowała wykonała i wdrożyła nowoczesny system sterowania komputerowego wraz z wizualizacją procesu przemysłowej wytwórni betonu VOGEL dla Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. (obecnie SKANSKA S.A.). Wytwórnia ta wyprodukowała beton na kilka ważnych w skali kraju inwestycji takich jak : obwodnica Świecia –kujawsko pomorskie , most im. mjr. H. Sucharskiego w Gdańsku .


W 1997r. firma opracowała i wykonała statyczne przetwornice zasilania awaryjnego (z wymaganiami PRS) na wyposażenie m/s Pomerania.


W 1999r firma opracowała i wykonała przetwornicę napięciowo-prądowa do zasilania pojazdu głębinowego zapewniającą stabilizowane zasilanie pojazdu podwodnego kabloliną o długości 500m o mocy 5kW przeznaczonych na wyposażenie okrętów Marynarki Wojennej RP.


W 2002r. firma opracowała wykonała i wdrożyła system sterowania komputerowego wraz z wizualizacją procesu przemysłowej wytwórni betonu ELBA dla GPRD – SKANSKA . Wytwórnia ta wyprodukowała beton na budowę jednego z najnowocześniejszych lotnisk wojskowych w Krzesinach pod Poznaniem.


Dla GPRD- SKANSKA S.A. firma w czasie swojego istnienia wykonała wiele innych instalacji elektrycznych i sterowniczych do przemysłowych wytwórni asfaltu, betonu i kruszyw.


Nieprzerwanie od roku 1997 firma zajmuje się opracowaniami i produkcja zasilaczy do laserów medycznych dla Centrum Techniki Laserowej LASERINSTRUMENTS w Warszawie .


Oferta: Nagrzewnice indukcyjne, nagrzewanie indukcyjne, wyżarzanie, wyżarzanie indukcyjne, wzbudnik indukcyjny, topienie indukcyjne, grzejnictwo indukcyjne, grzanie indukcyjne, piece indukcyjne, hartowanie indukcyjne, nagrzewanie skrośne, lutowanie indukcyjne, zgrzewanie indukcyjne, indukcyjne topienie metali, obróbka cieplna metali, nagrzewanie stali